Thị trường bán lẻ của Việt Nam là một trong những thị trường đầy tiềm năng, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay đã có khá nhiều các nhà đầu tư lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,… tiến vào thị trường Việt Nam. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động thành lập cơ sở bán lẻ của các nhà đầu tư nước ngoài. Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập cơ sở bán lẻ tại Viêt Nam cần được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Hãy cùng tìm hiểu các quy định về thủ tục này nhé.

Điều kiện để được cấp Giấy giấy phép bán lẻ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 1. Đối với việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất:
 • Tổ chức kinh tế có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.
 1. Đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất:

Trừ trường hợp cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất có diện tích dưới 500m2 và nằm biệt lập trong trung tâm thương mại và hông thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini. Những trường hợp còn lại,  tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài khi thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

 • Trường hợp không cần kiểm tra nhu cầu kinh tế: Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đáp ứng điều kiện tương tự cơ sở bán lẻ thứ nhất.
 • Trường hợp cần kiểm tra nhu cầu kinh tế: Ngoài những điều kiện như cơ sở bán lẻ thứ nhất, khi thành lập thêm cơ sở bán lẻ cần đáp ứng các tiêu chí khi thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế như:
 • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
 • Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực;
 • Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự phát triển, ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các chợ truyền thống, cơ sở bán lẻ khác trong khu vực;
 • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, tình hình vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực;
 • Khả năng đóng góp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của cơ sở bán lẻ.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu);
 • Bản giải trình;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có); Giấy phép kinh doanh.
 • Bản giải trình các tiêu trí ENT (đối với một số tiêu chí theo quy định) trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Cơ quan tiếp nhận: Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Trình tự thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp 1: Cấp Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thức nhất không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan có thẩm quyền gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương, nếu Bộ Công Thương chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp Giấy phép bán lẻ cho nhà đầu tư.

Trường hợp 2: Cấp giấy phép thành lập cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Cơ quan có thẩm quyền đề xuất thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

Sau khi có kết luận và đề xuất cấp phép của Chủ tịch Hội đồng ENT, Sở Công thương gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương, nếu Bộ Công Thương chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp Giấy phép bán lẻ cho nhà đầu tư.

Như vậy, qua bài viết trên Pham Consult đã làm rõ về thủ tục thực hiện việc gia hạn thời gian góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng muốn được tư vấn rõ hơn hoặc hỗ trợ thực hiện dịch vụ này vui lòng liên hệ Pham Consult.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat