Hiện nay với việc thị trường mở cửa và sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán song song với sự bùng nổ công nghệ, mở rất nhiều cơ hội và tiềm năng cho các doanh nghiệp. Đi cùng với cơ hội là những thách thức, đặc biệt đối với những doanh nghiệp thiếu tính bền vững, thiếu cấu trúc doanh nghiệp dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, chi phí hoạt động cao, hoạt động không hiệu quả, trùng lắp và thiếu tổ chức. 

Các vấn đề phổ biến của doanh nghiệp cần tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:

– Cấu trúc công ty phức tạp, rời rạc với nhiều hoạt động kinh doanh thiếu tính liên kết dẫn đến tốn kém chi phí. 

– Hệ thống và quy trình hoạt động không có tính thống nhất

– Thiếu tính chiến lược do ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chưa thiết lập được tầm nhìn chiến lược hoặc chưa cùng nhau đạt đến một mục tiêu

– Công ty không tận dụng được nguồn nhân tài do các nhân viên không có sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau

– Chi phí hoạt động cao do quy trình hoạt động không hiệu quả, chi phí nhân sự và nguyên vật liệu tăng dẫn đến chi phí hoạt động cao.

Comments