Phạm vi công việc: Tiếp cận khách hàng mục tiêu và khai thác nội dung truyền thông. Tạo nội dung cho các nền tảng marketing bao gồm: Facebook, youtube, website Hỗ trợ tài liệu marketing, các hoạt động Marketing Hỗ trợ chuẩn bị cho các sự kiện của công ty Tổng hợp báo cáo kết [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 3 months ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có kinh nghiệm để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cho vị trí Kế toán viên   Phạm vi công việc: Phụ trách thanh toán nội bộ và bên ngoài Theo dõi/đối chiếu công [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 3 months ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên đáp ứng yêu cầu trình độ và năng lực với  vị trí: Nhân viên Phát triển kinh doanh   Phạm vi công việc: Tiếp nhận, tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng phù hợp [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 3 months ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên đáp ứng yêu cầu trình độ và năng lực làm việc tại văn phòng với  vị trí: Nhân viên nhân sự và hành chính (tập sự) Phạm & Các cộng sự – Lầu 7, Tòa nhà [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 3 months ago

In order to meet company development, we are looking for knowledgeable and qualified people to join our company to work for our clients with Senior Tax Consultant   Job Description Responsible for quality of accounting and tax works performed by Manager Be Chief Accountant and tax declarations for service customers Monitoring the performance of the [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 3 months ago

Mô tả công việc: Quản lý bộ phận Pháp Lý – Thực hiện các công việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến giấy phép doanh nghiệp, lao động, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán, bất động sản, đầu tư nước ngoài; thực hiện các [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 3 months ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên dịch vụ kế toán có trình độ và năng lực để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh.   Công việc: Hỗ trợ các công việc dịch vụ kế toán cho khách hàng chẳng hạn [...]

Read More

Full Time, Internship
HCMC Office
Posted 5 years ago

In order to meet company development, we are looking for knowledgeable and qualified people  experienced  staff to join our team in Hochiminh office. Job Description: Assist in multiple audit engagements, including strategy, planning, risk assessment, team management. Highlight key matters which arise during the audit which were not identified at the planning stage. Determine that [...]

Read More

Comments