Full Time
HCMC Office
Posted 9 months ago

Công việc: 🔷Nhiệm vụ và trách nhiệm bao gồm: • Hỗ trợ kiểm tra bảng chấm công và tính lương từ khách hàng gửi tới • Hỗ trợ tính lương cho khách hang đúng thời hạn. • Hỗ trợ các vấn đề về Bảo hiệm xã hội, y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 10 months ago

Mô tả công việc: Tuyển dụng: Cập nhật tin tuyển dụng và đăng bài viết chia sẻ về tuyển dụng và tin tức trên website và fanpage công ty. Phân tích, báo cáo về hiệu quả đánh giá tuyển dụng. Duy trì quy trình tuyển dụng của công ty giữa các phòng ban. Phát triển [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 10 months ago

Mô tả công việc: – Thực hiện các công việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến giấy phép doanh nghiệp, lao động, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán, bất động sản, đầu tư nước ngoài; thực hiện các nghiên cứu, phân tích và đánh [...]

Read More

Full Time
Posted 10 months ago

Mô tả công việc: Vị trí Admin phụ trách Pháp lý Soạn báo giá, hợp đồng và gửi đề nghị thanh toán đến khách hàng. Lưu trữ và quản lý hợp đồng nội bộ công ty. Quản lý, nộp hồ sơ, báo cáo hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. Hỗ [...]

Read More

Posted 1 year ago

Mô tả công việc: – Thực hiện các công việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến giấy phép doanh nghiệp, lao động, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán, bất động sản, đầu tư nước ngoài; thực hiện các nghiên cứu, phân tích và đánh [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 1 year ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có trình độ và năng lực có kinh nghiệm (chứng chỉ hành nghề kiểm toán, chứng chỉ ACCA) để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi công việc: Dẫn nhóm kiểm toán từ [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 1 year ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý văn phòng Chịu trách nhiệm cho các hoạt động của văn phòng Quản lý hợp đồng, giấy tờ Theo dõi, kiểm tra chi phí văn phòng và tài sản văn phòng Chuẩn bị ngân sách ước tính hàng tháng cho chi phí hoạt động của văn phòng Lưu giữ [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 1 year ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có kinh nghiệm để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cho vị trí Nhân viên phát triển kinh doanh   Mô tả công việc: • Chủ động phát triển và thực hiện chiến lược [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 1 year ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có kinh nghiệm để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cho vị trí Payroll Specialist Phạm vi công việc: Hỗ trợ kiểm tra bảng chấm công, phép năm và các tài liệu liên quan [...]

Read More

Full Time, Internship
HCMC Office
Posted 1 year ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm chuyên viên thực tập có trình độ và năng lực để làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh với  vị trí: Thực tập sinh C&B   Công việc Nhiệm vụ và trách nhiệm bao gồm: Hỗ trợ kiểm tra [...]

Read More

Full Time, Internship
HCMC Office
Posted 1 year ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm chuyên viên thực tập có trình độ và năng lực để làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh với  vị trí : Thực tập sinh C&B   Công việc Nhiệm vụ và trách nhiệm bao gồm:   Hỗ trợ [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 1 year ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có kinh nghiệm để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cho vị trí Kế toán viên nội bộ   Phạm vi công việc: Payment Management: Phụ trách thanh toán nội bộ và bên ngoài [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 1 year ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có trình độ và năng lực có kinh nghiệm (chứng chỉ hành nghề kiểm toán, chứng chỉ ACCA) để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi công việc Chịu trách nhiệm về chất [...]

Read More

Phạm vi công việc: Tiếp cận khách hàng mục tiêu và khai thác nội dung truyền thông. Tạo nội dung cho các nền tảng marketing bao gồm: Facebook, youtube, website Hỗ trợ tài liệu marketing, các hoạt động Marketing Hỗ trợ chuẩn bị cho các sự kiện của công ty Tổng hợp báo cáo kết [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 2 years ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có kinh nghiệm để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cho vị trí Kế toán viên   Phạm vi công việc: Phụ trách thanh toán nội bộ và bên ngoài Theo dõi/đối chiếu công [...]

Read More

Comments