a. Giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải xin giấy phép lao động, trừ một số trường hợp được miễn. Chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam hoặc xin miễn giấy phép lao động.

b. Thị thực và các dịch vụ thẻ thường trú

Chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng để quản lý kinh doanh trong nước và quản lý hồ sơ xin thị thực lao động, thẻ thường trú, và việc di chuyển số lượng lớn nhân sự. Luật sư của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các phương pháp nhanh chóng với hiệu quả cao nhất để nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam.

Comments