Cho đến nay PHAM CONSULT đã và đang phục vụ cho hơn 100 khách hàng hoạt động trong mọi lĩnh vực: Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Khách hàng của PHAM CONSULT là:

  • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí,…
  • Các cơ quan và tổ chức quốc tế và trong nước, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ
  • Các dự án có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cộng đồng Châu Âu…

Các khách hàng của Pham Consult bao gồm:

FRAMAS VIETNAM
KOBELCO VIET NAM
TOKYO CONSULTING
PROJECT MANAGEMENT INVESTMENT
AN PHU THANH COMPANY LIMITED
XANH BIEC COMPANY LIMITED
NATURAL ENVIRONMENT
MIDA PRECISION MOLD
SAIGON INTERIOR
PLASTIC COLOR VIETNAM
VIETFRANCHISE CONSULTING
TTV TECHNICAL LTD.
PHAM HUU DUNG LAW COMPANY
KONE VIETNAM COMPANY
KOSAIDO
EMIRATES AIRLINES
NASK
COMINIX
LIFETIME TECHNOLOGIES
PMI
FRONTIER CONSULTING
TELILEO
SNB
SIHU VIETNAM COMPANY LIMITED
UESUGI
NAYOGA VIETNAM COMPANY LIMITED
HUMAN SQUARE CO., LTD
STATEWIDE CLEANING CLOTHS AUTRALIA PTY
BAO DOANH NHAN SAI GON
CÔNG TY TNHH DICH VU VAN TAI TRUNG HIEU
CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VAN TAI THANH NHAN
CONG TY TNHH TRUNG HIEU
FRONTIER CONSULTING VIETNAM CO., LTD
SIAM RECYCLING SYSTEM CO., LTD
ETIHAD AIRWAYS
ASTROBREW CO., LTD
HABITAT
SYSMEX
NEWTIMES
BONGAN INDUSTRIAL TENT CO., LTD
KANG SAN VINA
DONG WON VINA
CHUNG IN PRINTING

Comments