Trong thời đại kỹ thuật số, đầu tư vào các hệ thống CNTT là nền tảng cơ bản của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong việc đầu tư công nghệ, có ít nhất ba khó khăn lớn cần phải khắc phục: lựa chọn công nghệ phù hợp; thu thập đủ nguồn kinh phí; và nhận được đầy đủ giá trị của khoản đầu tư sau quá trình thực hiện. Thêm nữa, những thách thức này phải được đối phó trong một môi trường phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu, quy định ngày càng thắt chặt, và một môi trường kinh tế đầy thử thách.

Với kinh nghiệm phong phú và đa dạng, PHAM CONSULT sẽ hỗ trợ bạn: 

 – Quản lý dự án CNTT

– Quản lý rủi ro CNTT

– Kiểm soát hệ thống ERP

– Bảo mật dữ liệu

– Và hoạt động quản lý rủi ro khác

Comments