Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên đáp ứng yêu cầu trình độ và năng lực làm việc tại văn phòng khách hàng với  vị trí: Nhân viên hỗ trợ tuyển dụng và hành chính   Mô tả công việc: Cập nhật tin [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 2 months ago

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên đáp ứng yêu cầu trình độ và năng lực làm việc tại văn phòng khách hàng với  vị trí: Nhân viên hành chính nhân sự Mô tả công việc   Kiểm tra bảng chấm công, ngày [...]

Read More

Posted 11 months ago

Company Overview: Established in 2011, Pham Consult has operated over 7 experienced years until now in dealing with the problems related to auditing, accounting, financial consultancy, taxation, investment, training and recruitment support. With the convergence of many experienced professionals in finance – accounting and investment, PHAM CONSULT has been serving more than 100 clients in [...]

Read More

Full Time
HCMC Office
Posted 12 months ago

Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc kế toán và thuế được thực hiện bởi nhân viên, Có kinh nghiệm về quyết toán, soát xét thuế, Giám sát việc cung cấp dịch vụ và trao đổi thông tin với khách hàng được giao trong suốt quá trình làm việc. Có khả năng tư vấn khách hàng các vấn đề về thuế và kế toán, Có khả năng giao tiếp trực tiếp tốt với khách hàng bằng email cũng như gặp trực tiếp, Có khả năng thực hiện được nhiệm vụ kiểm toán nếu có yêu cầu.

Read More

Internship
HCMC Office
Posted 1 year ago

Hỗ trợ các công việc dịch vụ kế toán cho khách hàng chẳng hạn như: Nhập dữ liệu vào phần mềm Kiểm tra chứng từ Báo cáo thuế, …

Read More

Công việc pháp chế/ Tasks of legislation: Thực hiện các công việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp, lao động, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán. bất động sản, … Execute the tasks supportively, consult the law and provide the legitimate services related to establishment of our enterprise, labour, finance, bank, taxation, securities, real estate,  …

Read More

Comments