Có nhiều cách để thương nhân nước ngoài khẳng định vị trí cũng như thương hiệu của mình đến Việt Nam như đăng ký thành lập tổ chức kinh tế, đăng ký đầu tư, thành lập chi nhánh… Trong đó, có thể kể đến thành lập văn phòng đại diện. Văn phòng đại diện như một cầu nối giúp thương nước ngoài thuận tiện hơn trong việc liên lạc và làm việc với  khách hàng và các cơ quan nhà nước ở Việt Nam nhưng không cần thực hiện kinh doanh.

Sau đây, hãy cùng Pham Consult tìm hiểu một trong những thủ tục liên quan đến văn phòng đại diện, đó là thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

 

1. Có phải điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Điều 15. Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp sau:

 1. Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.

…”

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 6 điều 33 của Nghị định này người đứng đầu văn phòng đại diện đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều 33: Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh

 1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
 2. a) Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
 3. b) Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
 4. c) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
 5. d) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam

…”

2. Quy trình điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

 • Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 16 của Nghị định 07/2016/NĐ-CP, để điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký: Mẫu MĐ-3 phụ lục ban hành của Thông tư số 11/2016/TT-BCT.
 • Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Các tài liệu chứng minh nội dung thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện (đối với trường hợp văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện, Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài và bản sao hộ chiếu của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện là người nước ngoài) phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Thủ tục nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:

Được quy định tại Điều 17, Điều 25 Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Cách thức nộp hồ sơ: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. Trừ một số trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên .

+ Việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Trong các trường hợp này, cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do. Như vậy, tổng thời hạn giải quyết các hồ sơ cho các trường hợp này là 13 ngày.

Lệ phí: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép và phải trả bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) (Điều 4 Thông tư số 143/2016/TT-BTC).

Kết quả: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mới.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 07/2016/ND-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện nghị định số 07/2016/ND-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trên đây là những thông tin về thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện. Tuy nhiên, trên thực tế, các thủ tục hành chính có thể phức tạp và đòi hỏi người thực hiện cần có chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là đối với thủ tục thay đổi của văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài. Hiểu được điều này, Phạm Consult cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ về điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Bên cạnh đó còn có các dịch vụ chuyên nghiệp khác liên quan đến giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư…

 

PHẠM CONSULT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook: http://bit.ly/phamconsult nếu có nhu cầu hỗ trợ.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat