Thuế thu nhập doanh nghiệp góp phần làm đảm bảo ngân sách nhà nước,  là công cụ quản lý và điều tiết nền kinh tế nước nhà hiệu quả, đảm bảo được tính công bằng của xã hội thông qua nghĩa vụ thuế và cũng là công cụ đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động kinh doanh của đối tượng nộp thuế. Vậy có phải số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm phải không? Hãy cùng Pham Consult giải đáp câu hỏi này nhé!

 

 

1. Số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm thì xử lý thế nào?

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đã sửa đổi quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và cũng điều chỉnh tương ứng quy định tại điểm c và điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý của hãng vận tải nước ngoài.

Theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.

Với việc điều chỉnh như vậy thì doanh nghiệp sẽ không phải hoàn tất việc tạm nộp thuế cả năm từ quý 3, trước khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính 2 tháng. Và nhờ đó, việc ước tính số thuế phải nộp sẽ sát thực tiễn kinh doanh hơn. Quy định như vậy cũng khuyến khích doanh nghiệp thực hiện hạch toán, ghi chép sổ sách kịp thời để chủ động trong việc thực hiện chính sách thuế, để khỏi bị chế tài.

2. Số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm?

Nghị định 91/2022/NĐ-CP với điểm đáng chú ý là đã sửa đổi quy định về tạm nộp thuế như sau: “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.”

Như vậy, theo quy định mới thì Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

 

PHẠM CONSULT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook: http://bit.ly/phamconsult nếu có nhu cầu hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat