Đóng thuế TNCN là nghĩa vụ của mỗi nhà đầu tư. Khi thực hiện, người nộp thuế cần xem xét thời hạn kê khai thuế TNCN từ vốn để tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Pham Consult sẽ cung cấp cho bạn một vài thông tin về thời hạn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn năm 2023.

 

1. Thuế TNCN từ đầu tư vốn là gì

Khoản 3, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC, bổ sung theo Khoản 6, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định về thu nhập đầu tư vốn. Theo đó, thuế thu nhập tính từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

– Tiền lãi nhận từ việc cho doanh nghiệp, tổ chức vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay (trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng hay chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

– Cổ tức nhận từ góp vốn mua cổ phần.

– Tham gia góp vốn vào công ty, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác (trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ); lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác.

– Phần tăng của giá trị vốn góp khi doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc khi rút vốn.

– Lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ giá trị khác được phát hành bởi các tổ chức trong nước (trừ lãi tiền gửi tín dụng, ngân hàng nước ngoài và lãi trái phiếu Chính phủ).

– Các khoản thu nhập khác, bao gồm cả góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

– Cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

Trong đó, nếu bạn đang đầu tư vốn vào một doanh nghiệp và có phát sinh thu nhập, thì bên cạnh nghĩa vụ đóng thuế TNCN với thu nhập từ tiền lương và tiền công, bạn sẽ phải đóng thêm thuế TNCN.

 

2. Xác định kỳ khai thuế (tháng/quý/từng lần phát sinh)

Kỳ khai thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là khai theo tháng hoặc quý; riêng thu nhập từ nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng có thể lựa chọn khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng/quý.

 

3. Hồ sơ khai thuế

Doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

– Hồ sơ khai thuế tháng/quý của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 06/TNCN đính kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) theo mẫu 06-1/BK-TNCN đính kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

– Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, được trả từ nước ngoài khai trực tiếp với cơ quan thuế:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 04/NNG-TNCN đính kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

4. Thời hạn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn

Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, áp dụng đối với thu nhập từ các khoản sau:  đầu tư vốn thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế, quà tặng.

 

5. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh (nếu khai theo từng lần). Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

 

6. Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo mục 1 nêu trên.

Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

 

7. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân, doanh nghiệp khai thay nộp hồ sơ khai thuế từ đầu tư vốn tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp phát sinh thu nhập.

 

PHẠM CONSULT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook: http://bit.ly/phamconsult nếu có nhu cầu hỗ trợ.

 

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat