Giấy phép lao động là cơ sở để cấp Thẻ tạm trú và là điều kiện tiên quyết đề người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (trừ một số trường hợp được miễn). Tuy nhiên trong một số hoàn cảnh không mong muốn, người lao động chẳng may làm mất giấy phép lao động thì cần phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động mới.

Trình tự thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động mới như sau:

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động nộp hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo (Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP).
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản chính giấy xác nhận về việc Giấy phép lao động bị mất của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Thủ tục như sau:
  • Hồ sơ bao gồm: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (đối với doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng lao động sử dụng mẫu 01/PLI phụ lục I đồng thời chuẩn bị thêm Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp đã được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài nhưng có sự thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài chỉ cần báo cáo giải trình theo mẫu 02/PLI phụ lục I được ban hành kèm Nghị định 152/2020/NĐ-CP).
  • Nộp tại: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Hình thức nộp: nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý người lao động nước ngoài.
  • Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
  • Lệ phí: không

Phương thức nộp:

Hiện nay, Thủ tục xin Cấp lại Giấy phép lao động do bị mất được tiến hành một cách trực tiếp thông qua một trong hai. Cổng thông tin điện tử đó là:

Một là Cổng thông tin điện tử Dịch vụ công mức 3 của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh / thành phố.

Hai là Cổng thông tin điện tử Dịch vụ công trực tuyến của Cục việc làm – Bộ lao động thương binh và xã hội

Thời hạn xử lý:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy phép lao động do bị mất, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phải cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lệ phí: 450.000 VND/giấy phép

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại:

Trường hợp cấp lại do bị mất giấy phép lao động thì thời gian trên giấy phép lao động cấp lại sẽ bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Thời hạn của giấy phép lao động quy định là không quá 02 năm

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ Luật lao động 2019.
 • Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên đây là những thông tin về thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, các thủ tục hành chính có thể gây mất thời gian và nhiều chi phí hơn do người thực hiện chưa có kinh nghiệm. Hiểu được điều này, Phạm Consult cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ về cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó còn có các dịch vụ chuyên nghiệp khác liên quan đến thị thực (visa), thẻ tạm trú…

Phạm Consult là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn tài chính, dịch vụ kế toán, lập và thanh toán tiền lương. Liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc Facebook của chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat