Có một vài điều chỉnh liên quan đến mức thuế suất GTGT trong năm 2023. Hãy cùng Phạm Consult cập nhật thêm một số thông tin liên quan đến thuế suất GTGT.

1.  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định như sau

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Theo đó, khi xuất hàng dưới hình thức hoàn trả hàng hóa thì bên mua có trách nhiệm xuất hóa đơn trả lại hàng.

 

2.  Thuế GTGT đối với hóa đơn trả lại hàng đối với hàng hóa mua bán năm 2022

Căn cứ Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP có quy định:

Theo quy định trên thì việc giảm thuế giá trị gia tăng chỉ áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Tuy nhiên, trừ các nhóm hàng hóa sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP nêu rõ, mức thuế suất được giảm là 8%.

 

 

3.  Thời hạn áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ghi nhận cụ thể thời hạn áp dụng mức thuế suất GTGT 8% như sau:

Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Căn cứ các quy định trên thì từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, thuế GTGT đối với một số loại hàng hóa được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP là 8%. Trong trường hợp chính phủ không ban hành quyết định mới về việc giảm thuế giá trị gia tăng thì kể từ ngày 01/01/2023 các hàng hóa đang được hưởng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ quay lại áp dụng mức thuế suất GTGT 10% trước đó.

Về thuế suất thuế GTGT của hóa đơn trả lại hàng, đối với trường hợp hàng hóa mua bán năm 2022 nhưng đến 2023 phát sinh trả lại hàng, tham khảo nội dung hướng dẫn tại Công văn 313/CTTPHCM-TTHT năm 2023 thì hàng hóa đã mua từ tháng 02/2022 đến tháng 12/2022 (hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT áp dụng là 8%), đến năm 2023 phát sinh trả lại hàng thì hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 8%.

 

4.  Hóa đơn mua bán hàng hóa được lập khi áp dụng thuế GTGT 8% nhưng chưa thu tiền thì sang năm 2023 có phải lập lại hóa đơn mới không?

Căn cứ tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% chỉ áp dụng trong năm 2022 và cụ thể là đến hết ngày 31/12/2022.

Đối với trường hợp hóa đơn mua bán hàng hóa được lập khi áp dụng thuế GTGT 8% nhưng chưa thu tiền thì theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm lập hóa đơn và thuế giá trị gia tăng ghi nhận như sau:

Theo đó, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền mà không dựa vào thời điểm lập hóa đơn.

Như vậy, đối với trường hợp hóa đơn mua bán hàng hóa được lập khi áp dụng thuế GTGT 8% nhưng chưa thu tiền thì áp dụng thuế GTGT như sau:

+ Trường hợp hóa đơn mua bán hàng hóa được lập trước ngày 31/12/2022 nhưng bên mua và bên bán chưa thực hiện chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa thì cho dù đã thu tiền hay chưa thì cũng không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% và phải lập hóa đơn tại thời điểm chuyển giao hàng hóa cho bên mua.

+ Trường hợp hai bên mua bán hàng hóa đã thực hiện chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa trước ngày 31/12/2022 thì được xem là thời điểm đã xác định thuế GTGT do đó được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.

 

PHAM CONSULT luôn sẵn sàng để đồng hành cùng bạn trong quản lý hồ sơ và thủ tục về các thủ tục tư vấn về thuế của doanh nghiệp.

PHAM CONSULT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook: http://bit.ly/phamconsult nếu có nhu cầu hỗ trợ.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat