Ngày nay, với tình hình kinh tế trở nên phát triển và phức tạp. Xuất hiện nhiều hoạt động trái pháp luật nhằm tìm ra các khoản lợi nhuận phi pháp. Một trong số những hoạt động nổi bật này là rửa tiền, qua bài viết hôm nay Pham Consult sẽ giới thiệu đến các bạn về nội dụng rửa tiền là gì và một số quy định cơ bản về thực hiện phòng chống rửa tiền?

Rửa tiền là gì?

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Căn cứ quy định tại Luật phòng chống rủa tiền 2022 và Bộ Luật Hình sự năm 2015, các hành vi được quy định là rửa tiền bao gồm:

– Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

– Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

– Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

– Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

– Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

– Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Trong đó:

– Tiền sử dụng trong hoạt động rửa tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.

– Tài sản trong hoạt động rửa tiền bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

(Theo khoản 1, 2 Điều 1 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP)

 

Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào?

Căn cứ tại Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền như sau:

– Thứ nhất, việc phòng chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư­; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Thứ hai, hành vi rửa tiền phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Cuối cùng, biện pháp phòng chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời.

 

Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện?

Căn cứ tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền bao gồm:

– Đầu tiên, tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.

– Thứ hai, thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.

– Thứ ba, thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.

– Thứ tư, cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.

– Thứ năm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Thứ sáu, cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

– Cuối cùng, đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.

Như vậy, qua bài viết trên Pham Consult đã làm rõ hơn về hoạt động rửa tiền và 1 số nội dung cơ bản về việc phòng chống rửa tiền.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat