Chính sách về đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 2020 là: Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong các giới hạn pháp luật đặt ra, khuyến cáo Nhà đầu tư cần phải tránh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020 sau đây:

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh:

  1. Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này.

Phụ lục I Luật Đầu tư 2020 quy định rõ 47 loại chất ma túy bị cấm đầu tư kinh doanh, trong đó có:  Acetorphine, Acetyl-alpha- methylfenany, Alphacetylmethadol, Alpha-methylfentanyl, Beta-hydroxyfentanyl, Brolamphetamine, Cần sa và các chế phẩm từ cần sa, Heroine, Methcathinone….

  1. Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này.

Theo Phụ Lục II Luật Đầu tư 2020, các loại hợp chất và khoáng vật bị cấm đầu tư kinh doanh bao gồm 8 loại hóa chất độc như: Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh, hơi cay Nitơ, Saxitoxin, Ricin; 4 loại tiền chất gồm các hợp chất Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluoride, các hợp chất O-Alkyl, Chlorosarin, hlorosoma và Khoáng vật Amiang màu thuộc nhóm Amphibol…

  1. Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư 2020;
  2. Kinh doanh mại dâm;
  3. Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
  4. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
  5. Kinh doanh pháo nổ;
  6. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

 

Chế tài đối với mọi hành vi vi phạm quy định về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

 

Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật thì có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính sau đây:

(i) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

(ii) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, khi nhà đầu tư kê khai ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc các ngành, nghề đầu tư kinh doanh bị cấm thì có thể bị Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Là một đơn vị tư vấn pháp luật thường xuyên, luôn chủ động đi cùng Doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tư vấn pháp luật, hoàn thiện pháp lý trước tiên trong mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh nên chúng tôi hoàn toàn biết rõ và thực hiện những kiến nghị, tư vấn pháp lý hiệu quả cho những dự án kinh doanh của bạn.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat