Ngày 14/8/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 6385/NHNN/CSTT về giảm lãi suất cho vay, trong đó yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 – 2%/năm. Cùng Pham Consult tìm hiểu thêm về thông tin này nhé!

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 – 2%/năm

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023, hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước (TCTD) thực hiện một số nội dung sau:

– TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

– TCTD gửi các báo cáo lãi suất cho vay, cụ thể:

+ Báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu (theo Biểu 1 đính kèm) và các khoản cho vay mới gửi NHNN trước ngày 25/8/2023;

+ Báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu (theo Biểu 2 đính kèm) và các khoản cho vay mới gửi NHNN trước ngày 08/01/2024.

Báo cáo gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Bản scan word/excel gửi về địa chỉ email: cstt6@sbv.gov.vn.

 

PHẠM CONSULT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook: http://bit.ly/phamconsult nếu có nhu cầu hỗ trợ.

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat