Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.. Cùng tìm hiểu một số lưu ý cần thiết khi Quyết toán TNDN năm 2022.

Quyết toán thuế TNDN là gì?

Quyết toán TNDN là hoạt động kê khai tổng số thuế TNDN phải nộp của doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Các hoạt động quyết toán TNDN bao gồm khai quyết toán thuế năm và được áp ụng trong trường hợp có quyết định về việc doanh nghiệp giải thể, chia tách, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động. Khi đó, cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp, mục đích chính là để truy thu số thuế TNDN

Quy định về các loại hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Hiện nay, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp khi quyết toán thuế TNDN đều sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để đảm bảo tính hợp pháp cho việc quyết toán thuế của mình. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp mà yêu cầu với hồ sơ quyết toán thuế sẽ không giống nhau.

 

STT Tên tài liệu Biểu mẫu Văn bản đính kèm biểu mẫu
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí
1 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí) Mẫu số 03/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
  – Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN                                          

 Thông tư 200/2014/TT-BTC

  – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
  – Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp;

– Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Mẫu số B03-DN
  – Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN
3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc    
  Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ
4 Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  – Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ Mẫu số 03-1A/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
  – Đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng Mẫu số 03-1B/TNDN
  – Đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Mẫu số 03-1C/TNDN
5 Phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
6 Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (nếu có):
  – Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới Mẫu số 03-3A/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
  – Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng) Mẫu số 03-3B/TNDN 
  – Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ. Mẫu số 03-3C/TNDN 
  – Đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao. Mẫu số 03-3D/TNDN
7 Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế  Mẫu số 03-4/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
8 Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-5/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
9 Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
10 Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết  Mẫu số 01 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP
11 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất Mẫu số 03-8/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
12 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-8A/TNDN  
13 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện Mẫu số 03-8B/TNDN  
14 Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán Mẫu số 03-8C/TNDN  
15 Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm Mẫu số 03-9/TNDN  
16 Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:
  – Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;
  – Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu
1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 04/TNDN Thông tư 80/2021/TT-BTC
2 Báo cáo tài chính năm, bao gồm:
  – Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN Thông tư 200/2014/TT-BTC
  – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
  – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
  – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN
3 Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc    

 

Quy định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế bao gồm những gì, các doanh nghiệp cần phải chú ý thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN để chắc chắn không có sai phạm xảy ra.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành thì thông thường, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm là chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng 3, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/03) hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch)

 

PHẠM CONSULT luôn sẵn sàng để đồng hành cùng bạn trong quản lý hồ sơ và thủ tục về quyết toán thuế TNDN.

PHẠM CONSULT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook nếu có nhu cầu hỗ trợ.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat