Các khoản chi trả cho việc đóng bảo hiểm không còn quá xa lạ với người lao động ngày nay. Tuy nhiên, các khoản được đóng cho bảo hiểm sẽ có một số khoản không thuộc được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Qua bài viết hôm nay, hãy cùng Pham Consult tìm hiểu và làm rõ hơn về vấn đề này nhé!

1. Các khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 15 và khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì các khoản giảm trừ thuế TNCN năm 2023 từ tiền lương, tiền công bao gồm:

(1) Các khoản giảm trừ gia cảnh

(2) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện

(3) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

2. Khoản đóng bảo hiểm nào không được coi là khoản giảm trừ khi xác định thu nhập tính thuế đối với tiền lương, tiền công? 

Căn cứ tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Các khoản giảm trừ

  1. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện
  2. a) Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 41 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định rõ mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động và do người sử dụng lao động đóng.

Như vậy, khoản đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không được coi là khoản giảm trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công.

3. Khoản trợ cấp, phụ cấp nào của người lao động sẽ không phải chịu thuế TNCN?

Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP) quy định như sau:

Thu nhập chịu thuế

  1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
  2. a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
  3. b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

– Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công;

– Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang;

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

– Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực;

– Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội;

– Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật;

– Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao;

– Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc;

– Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

– Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế quy định tại Điểm này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Theo đó, những khoản phụ cấp, trợ cấp được liệt kê theo quy định nêu trên sẽ không phải chịu thuế Thu nhập cá nhân.

Như vậy, bên cạnh những khoản bảo hiểm được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công thì sẽ có những khoản bảo hiểm sẽ không được giảm trừ theo quy định của pháp luật. Mong những thông tin trên sẽ giúp ích được cho công việc của bạn.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat