Tương tự với doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, sau khi đươc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)  các nhà đầu tư nước ngoài cần góp vốn đủ và đúng thời gian như đã cam kết và được ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư. Việc góp vốn đầu tư của các nhà đầu tư đúng hạn vô cùng quan trọng, vì nếu quá thời hạn được ghi nhận, Ngân hàng sẽ không nhận thêm vốn đầu tư vào tài khoản, công ty sẽ không có thêm nguồn vốn đế tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Vì thể, thủ tục gia hạn thời gian góp vốn cho nhà đầu tư nức ngoài là thủ tục quan trọng và thường xuyên được áp dụng để gia hạn, ghi nhận lại thời hạn góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cùng Pham Consult tìm hiểu về thủ tục gia hạn thời gian góp vốn nhé. 

1. Nhà đầu tư cần đáp ứng điều kiện khi thực hiện thủ tục gia hạn thời gian góp vốn là: Còn thời hạn góp vốn được ghi nhận trên IRC cho đến thời điểm nộp hồ sơ gia hạn.

Trường hợp đã hết thời hạn góp vốn, doanh nghiệp có thể bị phạt hành chính hoặc nặng hơn là thu hôi giấy chứng nhận đầu tư.

2. Thành phần hồ sơ xin gia hạn thời gian góp vốn cho nhà đầu tư:

Nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư như sau:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 • Tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh: xác nhận về số vốn đầu tư đã góp; chứng minh năng lực tài chính về khoản vốn đầu tư chưa góp đủ.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

3. Thủ tục thực hiện hồ sơ gia hạn thời gian góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ đã ký tên, đóng dấu như ở mục 2.

Bước 2: Nhà đầu tư kê khai trực tuyến thông tin về hồ sơ và dự án đầu tư tai hệ thông thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn).

Bước 3: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư. (Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến tại hệ thống, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ trực tiếp)

Bước 4: Nhận kết quả giấy chứng nhận đầu tư mới với thời hạn góp vón được gia hạn. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

4. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Cần thực hiện thủ tục gia hạn thời gian góp vốn trước khi hết thời hạn góp vốn được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thời gian gia hạn góp vốn do nhà đầu tư đăng ký sẽ được Cơ quan có thẩm quyền xem xét, dựa vào tình hình hoat động của dự án và ghi nhận vào giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trường hợp nhà đầu tư chưa góp đủ vốn ban đầu,cũng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ thực tế góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về thời hạn góp vốn có thể bị phạt mức thấp nhất là 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng (Điều 13, nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Như vậy, qua bài viết trên Pham Consult đã làm rõ về thủ tục thực hiện việc gia hạn thời gian góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng muốn được tư vấn rõ hơn hoặc hỗ trợ thực hiện dịch vụ này vui lòng liên hệ Pham Consult.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat