Khi đơn vị kế toán thay đổi người làm kế toán thì người này có phải chịu trách nhiệm gì với đơn vị nữa không? Qua bài viết hôm nay, hãy cùng Pham Consult tìm hiểu về vấn đề này nhé! 

Khi đơn vị kế toán thay đổi người làm kế toán thì người này có phải chịu trách nhiệm gì với đơn vị nữa không?

Người làm kế toán cũ có phải chịu trách nhiệm gì với đơn vị kế toán không, theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Kế toán 2015 như sau:

Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

 1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:
 2. a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 3. b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
 4. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 5. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Theo quy định trên, khi đơn vị kế toán thay đổi người làm kế toán thì người làm kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm công việc khác không?

Việc đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm công việc khác không, theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 174/2016/NĐ-CP như sau:

Tổ chức bộ máy kế toán

 1. Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật kế toán, số lượng người làm kế toán tùy theo quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, chức năng nhiệm vụ hoặc biên chế của đơn vị. Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp luật về kế toán không nghiêm cấm.
 2. Việc tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị kế toán do cơ quan có thẩm quyền thành lập đơn vị quyết định. Trường hợp tổ chức, đơn vị không có cơ quan có thẩm quyền thành lập thì do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

Việc tổ chức bộ máy và công tác kế toán của các đơn vị cấp dưới không phải là đơn vị kế toán hoặc đơn vị trực thuộc không phải là đơn vị kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định. Các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước không được bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở các đơn vị không phải là đơn vị kế toán.

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải bao gồm thông tin tài chính của các đơn vị cấp dưới và đơn vị trực thuộc.

Theo đó, đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm công việc khác mà pháp luật về kế toán không nghiêm cấm.

Người đang là thủ quỹ có được làm kế toán trong cùng một đơn vị kế toán không?

Việc người đang là thủ quỹ có được làm kế toán trong cùng một đơn vị kế toán không, theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán 2015 như sau:

Những người không được làm kế toán

 1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
 3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.
 4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, người đang là thủ quỹ sẽ không được làm kế toán trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định. Qua đó, Pham Consult mong những thông tin sẽ giúp ích được cho công việc của bạn. 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat