Vai trò quan trọng của phụ nữ đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng với tinh thần “Nam nữ bình quyền,” ban hành vào ngày 3/2/1930. Đảng hiểu rằng phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong cách mạng và đề ra nhiệm vụ quan trọng: giải phóng phụ nữ, kết nối việc giải phóng cả dân tộc và các tầng lớp.

Chính vì vậy, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “Ngày phụ nữ Việt Nam“.

Thông qua bài viết hôm nay Pham Consult sẽ cùng bạn tìm hiểu thêm về vấn đề thưởng cho người lao động nữ vào dịp lễ ý nghĩa này nhé!

 

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng cho người lao động nữ vào ngày Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không?

Căn cứ theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Thưởng

 1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Và khoản 1 Điều 4 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

Chính sách của Nhà nước về lao động

 1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Theo quy định, thì thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Do đó, doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng cho người lao động nữ vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuy nhiên Nhà nước lại khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, dù không bắt buộc phải thưởng nhưng nếu doanh nghiệp có những quy định về thưởng cho người lao động nữ vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì hoàn toàn có thể thực hiện.

 

Doanh nghiệp thưởng cho người lao động nữ vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì người này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Doanh nghiệp thưởng cho người lao động nữ vào ngày Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì người lao động nữ này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không, thì căn cứ điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 1. e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, doanh nghiệp thưởng cho người lao động nữ vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì người lao động nữ này vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Người sử dụng lao động nữ có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Người sử dụng lao động nữ có những quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 6 Bộ luật Lao động 2019 cụ thể dưới đây:

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:
 2. a) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
 3. b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
 4. c) Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;
 5. d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 1. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:
 2. a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;
 3. b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;
 4. c) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;
 5. d) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

 

Như vậy, bài viết trên Pham Consult đã cùng bạn tìm hiểu về thưởng cho người lao động nữ trong ngày lễ ý nghĩa nhằm tôn vinh phụ nữ. Mong những thông tin trên sẽ bổ ích đối với công việc của bạn.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat