Công ty có cần lưu ý phân bổ thuế TNCN cho chi nhánh địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc… tại tỉnh khác khi chi trả tiền lương, tiền công? Trong bài viết sau đây, Phạm Consult sẽ nói cho bạn biết có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh hay không nhé!

 

1. Nghĩa vụ phân bổ thuế thu nhập cá nhân khi có chi nhánh ngoài tỉnh

Theo Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC, doanh nghiệp có nghĩa vụ phân bổ thuế khi hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính:

“1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.

2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này.

…”

2. Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?

– Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp Công ty chi trả tiền lương cho người lao động của Chi nhánh ở các tỉnh thuộc diện phải phân bổ thuế TNCN cho từng tỉnh theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 thì số thuế TNCN được xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế TNCN của Công ty và không phải xác định lại khi quyết toán thuế.

– Đối với người lao động tự quyết toán thuế TNCN, hồ sơ khai quyết toán được nộp tại cơ quan thuế quản lý đơn vị nơi đã đăng ký giảm trừ gia cảnh theo điểm b2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau: Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

– Trường hợp Công ty có người nước ngoài là cá nhân cư trú, phát sinh tiền lương được trả từ nước ngoài thì người đó phải tự nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam. Nếu nơi phát sinh công việc của người nước ngoài không ở tại Việt Nam thì nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi người này cư trú (điểm a.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

PHAM CONSULT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook: http://bit.ly/phamconsult nếu có nhu cầu hỗ trợ.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat