Cụ thể, thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp thìn 2024 tại TPHCM đối với cán bộ công chức viên chức như sau:

 

 

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ từ thứ năm ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết thứ tư ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng). Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết âm lịch bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Theo đó, TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 của cán bộ công chức chính thức kèo dài 07 ngày từ thứ năm ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết thứ tư ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng).

Riêng đối với người lao động không thuộc đối tượng là công chức, viên chức, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ Tết âm lịch 2024 như sau:

– 01 ngày cuối năm Quý Mão và 4 ngày đầu năm Giáp Thìn;

– Hoặc 3 ngày cuối năm Quý Mão và 2 ngày đầu năm Giáp Thìn.

 

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch 2024 của Bộ LĐTB-XH đối với cán bộ công chức ra sao?

Căn cứ theo quy định hiện hành tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương dịp Tết Âm lịch 05 ngày.

Căn cứ Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XB), lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 như sau:

Công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ thứ Năm ngày 8/2/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đợt nghỉ này có tổng cộng 07 ngày (05 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2015).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 của người lao động thế nào?

Theo Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023, người sử dụng lao động sẽ lựa chọn 03 phương án:

– 01 ngày trước Tết và 04 ngày đầu sau Tết

– Hoặc 02 ngày trước Tết và 03 ngày đầu sau Tết

– Hoặc 03 ngày trước Tết và 02 ngày sau Tết.

Theo đó:

*Đối với trường hợp người lao động không phải làm việc vào thứ 7 của tuần

– Doanh nghiệp lựa chọn phương án 01 ngày trước Tết và 04 ngày đầu sau Tết:

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ thứ 6 ngày 09/02/2024 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão) cho đến hết thứ 5 ngày 15/02/2024 (mùng 6 Tết).

– Doanh nghiệp lựa chọn phương án 02 ngày trước Tết và 03 ngày đầu sau Tết:

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ thứ 5 ngày 08/02/2024 (nhằm ngày 29 tháng chạp) cho đến hết thứ 4 ngày 14/02/2024 (mùng 5 Tết).

– Doanh nghiệp lựa chọn phương án 03 ngày trước Tết và 02 ngày sau Tết:

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ thứ 4 ngày 07/02/2024 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) cho đến hết thứ 3 ngày 13/02/2024 (mùng 4 Tết).

Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 7 ngày, trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 theo quy định của Nhà nước và 2 ngày nghỉ bù (do trùng ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần).

 

*Đối với trường hợp người lao động phải làm việc vào thứ 7 của tuần

– Doanh nghiệp lựa chọn phương án 01 ngày trước Tết và 04 ngày đầu sau Tết:

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ thứ 6 ngày 09/02/2024 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão) cho đến hết thứ 4 ngày 14/02/2024 (mùng 5 Tết).

– Doanh nghiệp lựa chọn phương án 02 ngày trước Tết và 03 ngày đầu sau Tết:

– Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ thứ 5 ngày 08/02/2024 (nhằm ngày 29 tháng Chạp) cho đến hết thứ 3 ngày 13/02/2024 (mùng 4 Tết).

– Doanh nghiệp lựa chọn phương án 03 ngày trước Tết và 02 ngày sau Tết:

Người lao động bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán từ thứ 4 ngày 07/02/2024 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) cho đến hết thứ 2 ngày 12/02/2024 (mùng 3 Tết).

Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 6 ngày, trong đó bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 theo quy định của Nhà nước và 1 ngày nghỉ bù (trùng ngày nghỉ Chủ Nhật hằng tuần).

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat