Chứng khoán hiện đang là lĩnh vực đang thu hút đầu tư nhờ khả năng sinh lời cao. Vậy việc Tổ chức nước ngoài có được quyền sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán hay không? Qua bài viết hôm nay hãy cùng Pham Consult tìm hiểu về vấn đề này nhé! 

Tổ chức nước ngoài có được quyền sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán hay không?

Theo Điều 77 Luật Chứng khoán 2019, tổ chức nước ngoài có thể sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán khi đáp ứng những điều kiện sau:

(1) Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp.

(2) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(3) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

 

Hồ sơ đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 144 Nghị định 155/2020/NĐ-CP để sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán thì tổ chức nước ngoài phải thông qua công ty chứng khoán đó để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đề nghị chấp thuận. Hồ sơ gồm những tài liệu sau:

(1) Giấy đề nghị chấp thuận giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu lên trên 49% vốn điều lệ công ty chứng khoán theo Mẫu số 40 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

(2) Hợp đồng nguyên tắc về giao dịch cổ phần, phần vốn góp giữa các bên tham gia giao dịch (nếu có); kèm theo văn bản của tổ chức nước ngoài ủy quyền cho công ty chứng khoá thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận giao dịch.

(3) Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;

(4) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu tổ chức nước ngoài về việc mua để sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán tại Việt Nam.

(5) Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc cho phép tổ chức nước ngoài mua để sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán (trừ trường hợp tổ chức nước ngoài thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật); kèm theo Điều lệ công ty (nếu có sửa đổi, bổ sung).

(6) Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và các báo cáo tài chính quý gần nhất của tổ chức nước ngoài.

Nếu tổ chức nước ngoài là công ty mẹ thì phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán. Thông tin trên các báo cáo tài chính đã kiểm toán phải bảo đảm tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019.

Thời hạn chấp thuận đề nghị cho tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán là bao lâu?

Việc chấp thuận đề nghị cho tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán được thực hiện trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 144 Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

  1. Trình tự, thủ tục chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
  2. a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được thực hiện giao dịch để sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
  3. b) Các bên liên quan phải hoàn tất giao dịch đã được chấp thuận trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản này có hiệu lực;
  4. c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo kết quả giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết định chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được thực hiện giao dịch để sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

Trường hợp từ chối thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Qua bài viết trên Pham Consult đã cùng bạn tìm hiểu về việc tổ chức nước ngoài có được quyền sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán hay không? Mong những thông tin trên sẽ giúp ích được cho công việc của bạn. 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat