Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng phát triển kinh tế, việc thu thuế là một phần quan trọng để dảm bảo nguồn lực tài chính cho nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là trong những loại thuế quan trọng, và theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương và tiến công đều phải đóng thuế TNCN

1. Trong trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công và đã ký hợp đồng lao động tại một nơi trong thời gian từ 03 tháng trở lên, thì phải quyết toán thuế TNCN.

Thậm chí, ngay cả khi không làm việc du 12 tháng trong năm, cá nhân vẫn phải chịu trách nhiệm đóng thuế.

Ngoài ra, nếu cá nhân là người lao động chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, cá nhân sẽ được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới

2. Quy định về quyết toán thuê thu nhập cá nhân cho cá nhân có nguồn thu từ tiềng lương hoặc tiền công và thu nhập vãng lai

Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiến công tại một nơi trong thời gian từ 03 tháng trở lên và cũng có thu nhập vãng lai từ các nơi khắc không quá 10 triệu đồng trong năm và đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, thì cũng phải quyết toán thuế TNCN

Đối với trường hợp này, cá nhân ban đầu đã ủy quyền quyết toán thực cho lỗ chúc trả thu nhập nhưng sau đó quyết định tự trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trong trường hợp này, tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của mình. Thay vào đó, tổ chức sẽ cấp chứng từ khác

3. Quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng khác?

Ngoài hai trường hợp trên, còn có một số đối tượng khác cũng phát quyết toán thuế TNCN. Dưới đây là một số ví dụ:

Các cá nhân là chủ doanh nghiệp cá thể, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tự do, hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, tiền lãi, tiền cho thuê, tiến bản hàng hoặc dịch vụ, tiền thưởng, tiền thù lao, tiền chia lợi nhuận từ hoạt động hợp tác xã và các nguồn thu nhập khác.

Các cá nhân có thu nhập từ cổ tức, lợi ích từ công ty cổ phần hoặc công ty TNHH mà họ là có đồng Các cá nhân có thu nhập từ sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất (như cho thuê đất, cho thuê nhà, bãi đỗ xe, cửa hàng)

Các cá nhân có thu nhập từ chứng khoán, bất động sản, hoạt động mua bán và chuyển nhượng tài sản

Các cá nhân có thu nhập từ việc giảng dạy, huấn luyện, biên soạn sách, bài báo và các hoạt động về nghệ thuật, văn hóa, thể thao.

Các cá nhân có thu nhập từ hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên như khai thác quặng, đá, cát, đất sét, gỗ.

Trên đây chỉ là một số ví dụ phổ biến, còn rất nhiều trường hợp khác cũng phải quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam.

Quyết toán thuế TNCN là một trách nhiệm quan trọng của các cá nhân và tổ chức đi đóng góp vào nguồn tài chính quốc gia. Việc không tuân thủ quy định và quyết toán thuế có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý và xã hội không mong muốn. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ và thực hiện. dụng các quy định thuế TNCN để tránh các rủi ro pháp lý.

 

  1. Các quy định phạt vi phạm thuế TNCN

Trong trường hợp vi phạm quy định về quyết toán thuế TNCN, Luật Thuế Việt Nam có quy định và các hình thức phạt sau:

+ Phạt tiền:  cơ quan thuế có quyền áp dụng mức phạt tiền theo tỷ lệ phần trăm trên số thuế chưa nộp hoặc nộp chậm. Mức phạt tiền thường được xác định theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

+ Phạt vi phạm hành chính: ngoài phạt tiền, cơ quan thuế có thể áp dụng phạt vi phạm hành chính khác như tước quyền khấu trừ, hoàn thuế, phạt vi phạm hành chính đối với người nộp thuế và cán bộ thuế có liên quan.

+ Khấu trừ thuế: trong trường hợp vi phạm quy định thuế TNCN, cơ quan thuế có quyền áp dụng biện pháp khấu trừ thuế. Điều này có nghĩa là số thuế chưa nộp hoặc nộp chậm sẽ được khấu trừ từ các khoản thuế khác mà người nộp thuế phải nộp trong tương lại

+ Xử lý hình sự: trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan thuế có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng đối xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Như vậy, qua bài viết trên Pham Consult đã giới thiệu đến các bạn rõ hơn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với loại hình thuế này. Nếu có thắc mắc cần được gỉải đáp hãy liên hệ cho Pham Consult nhé!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat