Hiện nay, có không ít doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được thành lập và hoạt động sôi nổi trên thị trường Việt Nam, đặc biệt phải kể đến ngành nghề hoạt động kinh doanh bán lẻ.

Cửa hàng kinh doanh bán lẻ được xem là một trong những hình thức đầu tư phổ biến của các nhà đầu tư nước ngoài khi gia nhập thị trường Việt Nam. Để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện kinh doanh hoạt động bán lẻ tại Việt Nam thì ngoài Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp còn phải tuân theo quy định pháp luật về mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Trong bài viết này, Pham Consult sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề này.

 

HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM

Trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, việc các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện kinh doanh hàng hóa về cơ bản không có hạn chế (trừ những trường hợp hàng hóa kinh doanh được quy định trong danh mục cấm hoặc hạn chế kinh doanh, hoặc phải có giấy phép thương mại cụ thể).

Trước khi thực hiện kinh doanh hoạt động bán lẻ, doanh nghiệp FDI phải đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ phù hợp. Sau đó, tiến hành kinh doanh hoạt động bán lẻ có thể thông qua những phương thức sau:

 • Thông qua website công ty, các sàn thương mại điện tử. Nói cách khác là thông qua các hình thực trực tuyến và không phải lập cơ sở bán lẻ. Đối với phương thức này, doanh nghiệp FDI chỉ cần xin cấp Giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán bán lẻ mà không thành lập cơ sở bán lẻ.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện hoạt động bán lẻ thông qua lập cơ sở bán lẻ. Lúc này, tổ chức kinh tế FDI cần thực hiện xin Giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với từng địa điểm kinh doanh bán lẻ.

GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ

 1. Điều kiện cấp Giấy phép (Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Không có thuế nợ quá hạn nếu tổ chức đã được thành lập tại Việt Nam trên 01 năm tại Việt Nam.
 1. Hồ sơ (Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm Nghị định);
 • Tài liệu chứng minh không còn nợ thuế quá hạn của cơ quan thuế;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có công chứng (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được công chứng;
 • Bản giải trình có nội dung:
 • Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng (như trên);
 • Kế hoạch kinh doanh: Nội dung, phương thức hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu lao động; đánh giá ý nghĩa và hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất nếu doanh nghiệp đã được thành lập tại Việt Nam ít nhất 01 năm. Giải trình về vốn, nguồn vốn, phương án huy động kèm tài liệu về tài chính;
 • Tình hình kinh doanh: hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh: thư ngân hàng, hoặc sao kê ngân hàng (kế hoạch huy động vốn trong tương lai có thể đính kèm với chứng từ ngân hàng).
 1. Thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương.

Trong tường hợp đặc biệt, Sở Công thương sẽ xin phê duyệt của Bộ Công thương trước khi cấp giấy phép (bán lẻ gạo, đường, các mặt hàng ghi chép, sách, báo, tạp chí được công ty phân phối tại các cửa hàng bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi).

Doanh nghiệp đăng ký xin cấp Giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Công Thương. Thủ tục chi tiết được quy định chi tiết tại Điều 13, Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỬA HÀNG BÁN LẺ

 1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập cửa hàng bán lẻ (Điều 22, 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
 2. Đối với cửa hàng bán lẻ đầu tiên và các cửa hàng kế tiếp có diện tích nhỏ hơn 500m2, nằm trong trung tâm mua sắm và không được phân loại là cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị mini, công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Có kế hoạch tài chính để thành lập cửa hàng bán lẻ;
 • Không có thuế quá hạn nếu đã được thành lập tại Việt Nam ít nhất 1 năm;
 • Vị trí nơi cửa hàng bán lẻ được thiết lập phù hợp với quy hoạch có liên quan trong thị trường địa lý có liên quan.
 1. Đối với các cửa hàng bán lẻ khác, phải đáp ứng các điều kiện bổ sung như sau:
 • Quy mô của thị trường địa lý có liên quan bị ảnh hưởng bởi cửa hàng bán lẻ dự định;
 • Số lượng các cửa hàng bán lẻ hiện có trong thị trường địa lý có liên quan;
 • Tác động của cửa hàng bán lẻ đến sự ổn định của thị trường và hoạt động hoạt động của các cửa hàng bán lẻ khác và thị trường truyền thống trên thị trường địa lý có liên quan;
 • Tác động của cửa hàng bán lẻ đến mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ trên thị trường địa lý liên quan;
 • Đóng góp tiềm năng của cửa hàng bán lẻ vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị trường địa lý có liên quan.
 1. Hồ sơ (Điều 27, Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định);
 • Bản giải trình có nội dung:
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện; tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ kèm theo;
 • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ bản sao (nếu có);
 • Giấy phép kinh doanh bản sao;
 • Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT.
 1. Thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương và Bộ Công Thương

Doanh nghiệp đăng ký xin cấp Giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Công Thương. Thủ tục chi tiết được quy định chi tiết tại Điều 28, 29 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Trước khi cấp giấy phép Sở Công Thương sẽ kiểm tra khả năng đáp ứng các điều kiện của công ty và xin ý kiến Bộ Công Thương. (Điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 09 – Mẫu số 09 kèm theo Phụ lục).

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị định 09/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 “Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoại, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

 

Nhìn chung, các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn mở cửa hàng đại lý bán lẻ phải nắm rõ quy định pháp luật về các hồ sơ, thủ tục xin giấy phép kinh doanh cũng như giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Song, luật cũng quy định chi tiết về các điều kiện để kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa. Vậy nên, để kinh doanh hoạt động bán lẻ và thành lập cửa hàng/ đại lý bán lẻ có thể sẽ mất nhiều thời gian và khó khăn.

Để nhận được sự hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến thủ tục mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quý khách có thể liên lạc với Pham Consult. Công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm làm trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng như các thủ tục liên quan đến thuế, kế toán,… Pham Consult cam kết đem tới dịch vụ chất lượng cao với mức phí hợp lý, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm và đồng hành cùng chúng tôi trong việc thực hiện thủ mua bán hàng hóa nói trên.

Để hiểu rõ hơn về thủ tục tạm Cấp giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa cũng như các vấn đề liên quan, quý khách vui lòng liên hệ với Phạm Consult – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Thuế, Tư vấn tài chính, Dịch vụ kế toán, lập và thanh toán lương. Quý Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: (84-28) 3930 2487 hoặc kênh truyền thông Facebook nếu có nhu cầu hỗ trợ.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat