Kỷ luật lao động là một nội dung quan trọng trong nội quy lao động nhằm đảm bảo việc duy trì mối quan hệ giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) ở mỗi doanh nghiệp. Vậy trường hợp xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm trật tự tại nơi làm việc bằng cách cắt lương có được không? Qua bài viết hôm nay hãy cùng Pham Consult tìm hiểu

Doanh nghiệp cắt lương nhân viên thay cho việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm trật tự tại nơi làm việc được không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Bộ luật Lao động 2019 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động cụ thể như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

 1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.
 2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
 3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Theo đó, doanh nghiệp không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm:

– Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

– Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

– Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Như vậy, theo quy định doanh nghiệp không được cắt lương nhân viên thay việc xử lý luật lao động đối với nhân viên vi phạm trật tự tại nơi làm việc.

Trường hợp nhân viên vi phạm nội quy về trật tự tại nơi làm việc nhiều lần thì doanh nghiệp nên thành lập hội đồng kỷ luật, xem xét kỷ luật đối với nhân viên theo đúng quy định.

 

Tạm đình chỉ công việc có phải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy về trật tự tại nơi làm việc không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các hình thức kỷ luật như sau:

Hình thức xử lý kỷ luật lao động

 1. Khiển trách.
 2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.
 3. Cách chức.
 4. Sa thải.

Theo quy định nêu trên, có 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm:

– Khiển trách.

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

– Cách chức.

– Sa thải.

Như vậy, việc doanh nghiệp tạm đình chỉ công việc không được xem alf đang áp dụng hình thức kỷ luật lao động đối với nhân viên vi phạm nội quy về trật tự tại nơi làm việc.

Doanh nghiệp có thể kết hợp nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm của nhân viên không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động như sau:

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

 1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
 2. a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 3. b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
 4. c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
 5. d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
 6. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 7. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
 8. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
 9. a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 10. b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 11. c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;
 12. d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
 13. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
 14. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, theo quy định này, doanh nghiệp không được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật kết hợp cho một hành vi vi phạm của nhân viên vi phạm nội quy về trật tự tại nơi làm việc.

Việc xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên phải tuân thủ theo nguyên tắc được quy định trên.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat