Kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023, Nghị định 70/2023/NĐ-CP đã bắt đầu có hiệu lực, nhằm sửa đổi một số quy định về quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Những thay đổi sau đây có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2023:

 • Doanh nghiệp phải nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ Lao động) hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Sở Lao động) ít nhất 15 ngày (so với trước đây là 30 ngày) trước ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.
 • Doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài và phân công họ làm việc ở các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác thì phải cung cấp chi tiết các địa điểm làm việc trong văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho trường hợp này phải nộp cho Bộ Lao động. Ngoài ra, mỗi khi cá nhân bắt đầu làm việc tại chi nhánh mới, doanh nghiệp phải thông báo cho Bộ Lao động và Sở Lao động địa phương qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ trong vòng ba ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.
 • Các Ban Quản lý khu công nghiệp hoặc khu kinh tế sẽ không còn tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới, gia hạn hay thu hồi thu hồi Giấy phép lao động cũng như xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động hoặc tiếp nhận báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Doanh nghiệp phải tiến hành nộp các loại hồ sơ về Giấy phép lao động hoặc xác nhận miễn Giấy phép lao động và báo cáo giải trình đến Bộ Lao động hoặc Sở Lao động địa phương.
 • Doanh nghiệp có thể nộp bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động nước ngoài thay cho bản sao y công chứng hộ chiếu của người lao động nước ngoài như yêu cầu trước đây.
 • Doanh nghiệp thay đổi tên nhưng vẫn giữ nguyên mã số đăng ký doanh nghiệp, có thể yêu cầu cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài với tên công ty mới mà không cần cung cấp lại văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc. Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

 

Yêu cầu về Giấy phép lao động

Những thay đổi sau đây có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2023:

Giấy phép lao động cho chuyên gia và lao động kỹ thuật

 • Người lao động nước ngoài muốn lấy Giấy phép lao động vị trí chuyên gia phải cung cấp bằng đại học trở lên hoặc tương đương tuy nhiên chuyên ngành đào tạo không yêu cầu phải liên quan trực tiếp đến chức danh công việc tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm phù hợp với chức danh tại Việt Nam.
 • Người lao động nước ngoài muốn lấy Giấy phép lao động vị trí lao động kỹ thuật phải cung cấp chứng chỉ đào tạo ít nhất một năm tuy nhiên chuyên ngành đào tạo không yêu cầu phải liên quan trực tiếp đến chức danh công việc tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm phù hợp với chức danh tại Việt Nam.
 • Người lao động nước ngoài đang có Giấy phép lao động là chuyên gia, lao động kỹ thuật và đã được gia hạn một lần mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí và chức danh thì hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép lao động không cần cung cấp lại bằng cấp, chứng chị đào tạo, chứng minh kinh nghiệm.
 • Người lao động nước ngoài muốn lấy Giấy phép lao động theo vị trí chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thể sử dụng Giấy phép lao động Việt Nam đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm làm việc. Trước đây, Giấy phép lao động Việt Nam không đươc chấp nhận dùng để chứng minh kinh nghiệm, thay vào đó người lao động nước ngoài phải cung cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài

 

Giấp phép lao động cho nhà quản lý và giám đốc điều hành:

 • Quy định về giám đốc điều hành:
  1. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.”.

 

 • Trước đây luật không quy định cụ thể các tài liệu cần phải nộp để đề nghị cấp Giấy phép lao động cho các vị trí này. Nghị định mới quy định rõ doanh nghiệp muốn đề nghị Giấy phép lao động cho các vị trí này phải cung cấp các tài liệu sau đây:
  1. Điều lệ của công ty bảo lãnh
  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận thành lập hoặc quyết định thành lập
  3. Nghị quyết hoặc quyết định bổ nhiệm của doanh nghiệp tuyển dụng người lao động nước ngoài

 

Người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam:

Người lao động nước ngoài kết hôn với ngưới Việt Nam không cần nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài như trước đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động đến Bộ Lao Động hoặc Sở Lao Động thay vì báo cáo với Bộ Lao Động hoặc Sở Lao Động như trước đây.

 

Ảnh hưởng đến người sử dụng lao động

Nghị định mới này được mong đợi đem đến nhiều lợi ích và dễ dàng hơn cho doanh nghiệp trong quá trình bảo lãnh Giấy phép lao động cho cá nhân nước ngoài.

 

Pham Consult mong rằng thông tin này sẽ giúp ích cho quá trình làm việc của bạn.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat