Form chuyen tien_Mat sau_New Form chuyen tien_Mat truoc_NEWGIAY DE NGHI CHUYEN TIEN PMD

Quy trình chuyển tiền (lương,…) quốc tế của Vietcombank như sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết

 1. Điền thông tin vào form_chuyển tiền mặt trước. Sau khi điền xong, in form_chuyển tiền mặt trước và mặt sau ra, chủ tài khoản đóng dấu ký tên, và đóng dấu giáp lai 2 tờ mặt trước và mặt sau.
 2. Điền thông tin vào form Giấy đề nghị chuyển tiền Phi Mậu Dịch (như file đính kèm)
 3. Photo Hợp đồng lao động của người nước ngoài, mặt hộ chiếu, và visa (dán trên passport hoặc công văn visa). Tất cả đều có chữ ký của Giám đốc/Quản lý.
 4. In payslip (lưu ý: có chữ ký sống của Giám đốc/Quản lý)
 5. In timesheet (lưu ý: có chữ ký sống của Giám đốc/Quản lý

Tất cả thông tin bắt buộc khớp với nhau giữa các giấy tờ. Mỗi form sẽ được ký 2 bản. Riêng form_chuyển tiền sẽ được ký 3 bản (2 bản nộp ngân hàng, 1 bản công ty lưu giữ)

Bước 2: Chuẩn bị bộ hồ sơ nộp ngân hàng

 1. Form_chuyển tiền mặt trước + mặt sau: 2 bộ
 2. Form_Giấy đề nghị chuyển tiền Phi Mậu Dịch: 1 tờ
 3. Bản photo HĐLĐ của người lao động (có chữ ký tươi của giám đốc): 1 tờ
 4. Mặt hộ chiếu (có chữ ký sống giám đốc): 1 tờ
 5. Photo visa (có chữ ký sống giám đốc): 1 tờ
 6. Payslip (có chữ ký sống giám đốc): 1 tờ
 7. Timesheet (có chữ ký sống giám đốc): 1 tờ

Sau khi hoàn tất, note lại trên góc phải bằng bút chì số điện thoại và người liên hệ để Ngân hàng có thể phản hồi nếu có sai sót thông tin.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat