Nhảy đến nội dung

Khách hàng tiêu biểu

khtb

 

Cho đến nay PHAM CONSULT đã và đang phục vụ cho hơn 100 khách hàng hoạt động trong mọi lĩnh vực: Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Khách hàng của PHAM CONSULT là:

  • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí,…
  • Các cơ quan và tổ chức quốc tế và trong nước, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ
  • Các dự án có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cộng đồng Châu Âu...