Đăng ký nhận bản tin x

Dịch vụ tư vấn thuế

A/ Lập kế hoạch thuế, hoàn thuế, khiếu nại thuế nếu có

§  Những dịch vụ này đòi hỏi những chuyên gia có kiến thức sâu rộng về hệ thống thuế ở Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia về thuế trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế sau đây:
§  Lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân bao gồm việc cấu trúc lại các khoản thu nhập;
§  cấu trúc bảng lương thưởng, các khoản lợi ích không bằng tiền… để đảm bảo mọi khoản chi phí của công ty được ghi nhận đầy đủ hợp lý mà chi phí thuế là ít nhất;
§  Lập kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp để đạt được các lợi ích và ưu đãi về thuế tốt nhất;
§  Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng;
§  Tư vấn và thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT
§  Kiểm tra và báo cáo định mức tiêu hao nguyên liệu - là cơ sở xác định nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp  của khách hàng;
§  Dịch vụ soát xét và tư vấn thuế cho từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là xử lý các trường hợp khách hàng không đồng ý với kết quả của Cơ quan thuế từ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế.
§  Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
§  Hỗ trợ quyết toán thuế, Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế
§  Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế GTGT, thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu
§  Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính
B/ Tư vấn, Thiết lập, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp
§  Tư vấn sắp xếp nhân sự; đảm bảo kiểm tra chéo giữa các bộ phận.
§  Tư vấn phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng nhân viên, phòng ban
§  Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ
§  Tư vấn hệ thống kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ
§  Thảo luận về yêu cầu quản lý đối với từng bộ phận, từng phòng ban và toàn Công ty, cũng như các yêu cầu mang tính quản trị khác phát sinh từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc;
§  Thảo luận các vướng mắc đang tồn tại trong việc quản lý nói chung và công tác kế toán, tài chính nói riêng để tìm ra giải pháp khắc phục;
§  Xem xét việc lưu chứng từ, luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban trong Công ty; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ gốc; thiết lập các mẫu biểu đối chiếu hàng tháng cho từng tài khoản để tránh xảy ra các chênh lệch giữa sổ sách với chứng từ, giữa chi tiết với tổng hợp;
§  Xem xét các báo cáo tổng hợp tuần, tháng, quý, năm do phòng tài chính kế toán lập đệ trình lên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc;
§  Xem xét việc theo dõi công nợ phải thu; công tác quản lý, sử dụng tài sản của Công ty như tiền, tài sản cố định, hàng tồn kho, cách thức theo dõi tỷ giá, lãi vay ngân hàng, vốn, công nợ phải trả, theo dõi phân bổ chi phí và quản lý chi phí để hạn chế tối đa các mất mát rủi ro trong quản lý / kinh doanh, tăng cường tiềm lực và sức mạnh tài chính của Công ty;
§  Xem xét mô hình và các phòng ban chức năng mà công ty đang thực hiện;

 

 

 
Trụ sở chính
P.701, Tầng 7, Tòa nhà OIIC, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39302487 - Fax: (84-8) 39302478
Email: info@phamconsult.com
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 54 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484862 /Fax: (84-4) 32484864
Email: info@phamconsult.com
Liên hệ với chúng tôi