Đăng ký nhận bản tin x

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán và Đảm bảo

§  Kiểm toán theo luật định (bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản)
§  Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
§  Kiểm toán chi phí hoạt động
§  Kiểm toán nội bộ
§  Định giá doanh nghiệp
§  Soát xét thông tin tài chính
§  Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
§  Soát xét việc tuân thủ pháp luật
 
Trụ sở chính
P.701, Tầng 7, Tòa nhà OIIC, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39302487 - Fax: (84-8) 39302478
Email: info@phamconsult.com
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 54 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484862 /Fax: (84-4) 32484864
Email: info@phamconsult.com
Liên hệ với chúng tôi