Đăng ký nhận bản tin x

Các dịch vụ khác

A/ Xây dựng các quy chế quản lý Công ty: 
 • Xây dựng các quy chế quản lý phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp, theo ý chí chủ đạo của Ban điều hành Công ty, phù hợp với các Luật thuế và các quy định hiện hành: 
 • Xây dựng nội qui Công ty 
 • Quy chế tài chính 
 • Quy chế đào tạo 
 • Quy chế lao động 
 • Quy chế sử dụng bảo quản tài sản 

B/ Các dịch vụ tính lương, thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại công ty 
 • Đăng ký lao động,đăng ký thang lương, bảng lương với Sở lao động 
 • Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ xin cấp mã số thuế TNCN 
 • Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký, chứng minh giảm trừ gia cảnh 
 • Đăng ký thanh toán lương qua ngân hàng cho nhân viên 
 • Tính lương, bảo hiểm, thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng cho nhân viên 
 • Tổng hợp thu nhập trong năm, các khoản thu nhập bằng tiền, không bằng tiền (thuê nhà, khen thưởng du lịch, bảo hiểm nhân thọ, điện thoại, phụ cấp và thưởng khác …) 
 • Tư vấn, hỗ trợ lập tờ khai quyết toán thuế TNCN hàng năm đối với tất cả các nguồn thu nhập 
 • Theo dõi tình hình nộp thuế, tờ khai thuế TNCN hàng tháng, hàng năm 
 • Khiếu nại thuế TNCN Hoàn thuế TNCN 
 • Hỏi đáp về thuế TNCN 

C/ Dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên làm tại Công ty 
 • Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên 
 • Làm việc với Sở Thương Binh Xã hội 
 • Lập tờ khai bảo hiểm hàng tháng 
 • Nhận và phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên 
 • Đối chiếu kết quả kê khai-phải nộp – đã nộp với Cơ quan Bảo hiểm 

D/ Cung cấp các văn bản pháp qui, các thông tin kinh tế - tài chính, sổ sách biểu mẫu, chứng từ có liên quan tới lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên thông qua việc trả lời các câu hỏi có liên quan đến luật thuế GTGT, TNDN, TNCN, cập nhật các thông tin, văn bản pháp luật có liên quan tới ngành nghề kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp dưới dạng thư điện tử, điện thoại, fax, … cho các cán bộ được khách hàng chỉ định và thống nhất từ trước với Pham Consult 
 • Cập nhật và gửi cho doanh nghiệp sổ sách, biểu mẫu, chứng từ mới sửa đổi, bổ sung 
 • Cung cấp các thông tin về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nếu có. 

E/ Tài chính doanh nghiệp 
 • Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh 
 • Dịch vụ quản lý rủi ro 
 • Tư vấn quản lý doanh nghiệp, Tái cấu trúc doanh nghiệp 

F/ Dịch vụ đào tạo 
 • Đào tạo các chuyên đề: Các khoá đào tạo các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính, lập Báo cáo tài chính hợp nhất,... Hoạt động này được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của các doanh nghiệp. 
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành. Để kịp thời hỗ trợ những thông tin cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các khách hàng, định kỳ hàng quý chúng tôi có tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành (xem phần Văn bản pháp quy). Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ chuyên môn rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán, thuế,....trong các doanh nghiệp và các tổ chức.
 
Trụ sở chính
P.701, Tầng 7, Tòa nhà OIIC, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39302487 - Fax: (84-8) 39302478
Email: info@phamconsult.com
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 54 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484862 /Fax: (84-4) 32484864
Email: info@phamconsult.com
Liên hệ với chúng tôi