Đăng ký nhận bản tin x

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/72013 tại Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13 và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .

Theo đó, doanh nghiệp nếu thuộc diện khai thuế GTGT theo quý hoặc có số thuế TNCN khấu trừ hằng tháng của mỗi loại tờ khai đều dưới 50 triệu đồng thì được khai thuế TNCN theo quý. Ngược lại, phải kê khai theo tháng. Việc kê khai theo tháng hay quý được xác định kể từ tháng đầu tiên phát sinh khấu trừ thuế và ổn định cho cả năm (Điều 26)

Người phụ thuộc (NPT) bắt buộc phải có MST mới được tính giảm trừ gia cảnh. Cơ quan Thuế sẽ tự động cấp MST cho người này tại thời điểm nộp Tờ khai đăng ký giảm trừ. Đối với NPT đăng ký trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này, vẫn tiếp tục được giảm trừ cho đến khi có MST (Điều 24)

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người thân trong gia đình được miễn thuế TNCN được mở rộng cho cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (Điều 3).

Thời hạn thuê nhà (183 ngày) làm cơ sở xác định cá nhân cư trú bao gồm cả thời gian ở khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, nơi làm việc, ... và không phân biệt do cá nhân hay công ty thuê (Điều 1)

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013; tuy nhiên, các nội dung về chính sách thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2013.

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế TNCN tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009, 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Tin cùng loại
Hóa đơn không gạch chéo phần còn trống sẽ không được kê khai Điều kiện hưởng thuế suất TNDN 20%
Trụ sở chính
P.701, Tầng 7, Tòa nhà OIIC, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39302487 - Fax: (84-8) 39302478
Email: info@phamconsult.com
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 54 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484862 /Fax: (84-4) 32484864
Email: info@phamconsult.com
Liên hệ với chúng tôi