Đăng ký nhận bản tin x

Tăng mức phạt hành chính về kê khai thuế từ 15/12/2013

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

So với quy định hiện hành, Nghị định này không chỉ nâng mức phạt tiền tối đa đối với vi phạm về kê khai thuế (từ 100 lên 200 triệu đồng) mà còn bổ sung mức phạt tiền đối với một số vi phạm nếu không có "tình tiết giảm nhẹ".

Chẳng hạn, hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế từ 1 đến 10 ngày hay chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 1 đến 5 ngày, nếu không có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 1 triệu đồng. Ngược lại, sẽ được miễn phạt nếu có tình tiết giảm nhẹ.

Hiện nay, theo Nghị định 98/2007/NĐ-CP các hành vi chậm nộp nói trên đều không bị xử phạt, bất kể có hay không có tình tiết giảm nhẹ

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. Bãi bỏ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 và số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009.

Download 129/2013/NĐ-CP