Đăng ký nhận bản tin x

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Nghị định này qui định các mức sử phạt mới, áp dụng kể từ ngày 9/11/2013 trong ba lĩnh vực gồm Phí, lệ phí và hóa đơn.

Theo đó, mức phạt tiền trong lĩnh vực hóa đơn phần lớn đều tăng mức phạt tối thiểu nhưng giảm mức phạt tối đa so với quy định hiện hành tại Chương V Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Chẳng hạn như tiến hành tự in hóa đơn giả hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử giả có mức phạt tiền từ 20 đến 50 triệu đồng trong khi mức cũ từ 20 đến 100 triệu đồng.

Hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn có mức phạt mới từ 6 đến 18 triệu thay cho mức cũ từ 4 đến 20 triệu.

Hành vi không nộp Báo cáo hóa đơn có mức phạt mới từ 4 đến 8 triệu thay cho mức cũ từ 2 đến 10 triệu.

Riêng hành vi lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua bị tăng cả mức phạt tối thiểu và tối đa, cụ thể mức phạt cũ chỉ từ 1 đến 5 triệu trong khi mức phạt mới từ 4 đến 8 triệu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/11/2013, thay thế các Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Nghị định số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và Chương V Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Download 109/2013/NĐ-CP

Tin cùng loại
Quy định mới về thuế TNDN từ năm 2014Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 182/2013/NĐ-CPTừ tháng 1/2014, lương tối thiểu vùng tăng lên 2.700.000 đồng/tháng Từ tháng 11/2013, áp dụng mẫu mới C65-HD về Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH Từ tháng 11/2013, bắt buộc dùng chữ ký số để khai hải quan điện tử
Trụ sở chính
P.701, Tầng 7, Tòa nhà OIIC, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39302487 - Fax: (84-8) 39302478
Email: info@phamconsult.com
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 54 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484862 /Fax: (84-4) 32484864
Email: info@phamconsult.com
Liên hệ với chúng tôi