Đăng ký nhận bản tin x

Điều kiện hưởng thuế suất TNDN 20%

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp(32/2013/QH13)và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng(31/2013/QH13).

 Cụ thể gồm các quy định sau:

1. DN nhỏ có doanh thu không quá 20 tỷ đồng/năm được hưởng thuế suất TNDN 20%.

2. Doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được hưởng thuế suất TNDN 10%(DT phát sinh từ 1/7/2013, không phụ thuộc thời điểm ký hợp đồng) và thuế suất GTGT 5%

3.  Doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại dưới 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được hưởng thuế GTGT là  5% trong khoảng thời gian từ 1/7/2013 đến hết 30/6/2014

Theo đó, doanh thu (không quá 20 tỷ) làm căn cứ xét hưởng thuế suất TNDN 20% là doanh thu của năm trước liền kề.

Riêng:

    - DN có kỳ tính thuế năm 2012 ít hơn hoặc nhiều hơn 12 tháng

    - DN mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013

=>DT căn cứ vào doanh thu bình quân tháng của năm 2012 và doanh thu bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết tháng 6. Nếu doanh thu bình quân tháng không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì được hưởng thuế suất 20%

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký


Tin cùng loại
Hóa đơn không gạch chéo phần còn trống sẽ không được kê khaiThông tư 111/2013/TT-BTC
Trụ sở chính
P.701, Tầng 7, Tòa nhà OIIC, 248 – 250 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39302487 - Fax: (84-8) 39302478
Email: info@phamconsult.com
Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 54 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484862 /Fax: (84-4) 32484864
Email: info@phamconsult.com
Liên hệ với chúng tôi