Nhảy đến nội dung

Tin tức khác

Trốn thuế và né thuế: Tại sao chúng ta chỉ lên án chứ không làm gì được Coca Cola, PepsiCo?

Submitted by admin on T6, 06/08/2018 - 08:49
Pham Consult

Đến hẹn lại lên, cứ sau một khoảng thời gian, các công ty đa quốc gia tại Việt Nam lại rơi vào những nghi án về chuyển giá, trốn thuế. Từ Coca-cola, Metro, rồi gần đây nhất là PepsiCo. Tại sao các công ty đa quốc gia luôn nằm trong vòng nghi vấn như vậy?
Đầu tiên, để nói cho rõ ràng, “né thuế” có một điểm rất khác với trốn thuế. Đó là né thuế không vi phạm pháp luật. Các công ty đa quốc gia, trước khi đặt địa điểm tại bất kỳ quốc gia nào, luôn nghiên cứu kỹ những quy định về thuế.

Tin tức khác

Quy định về kinh phí công đoàn năm 2018

Submitted by admin on T7, 05/26/2018 - 13:45
Pham Consult

1. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn:
Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

– Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Tin tức khác